Thijs Segers (1996, Lieshout) maakt schilderijen die een eigentijdse herinnering oproepen aan iets wat al lang geleden voorbij is gegaan. Zijn werken beginnen onderweg, met camera en potlood schetst hij werkelijke plekken die later in de verf omgezet worden tot een nieuwe ervaring. Hij koestert het onaffe en het niet weten, het in beweging zijn in zowel letterlijke als metaforische zin. Zo is hij voor zijn laatste werken Gulden Vlies en My Mother The Mountain naar Frankrijk afgereisd, waar hij zijn persoonlijke gemoedstoestand terugzag in het landschap. Het resultaat zijn drie enorme werken, waarin elementen uit de omgeving schetsmatig en geïsoleerd weergegeven zijn. Een overweldigende ervaring in de kleine ruimtes van Kunstpodium T.

www.thijssegers.com

@thijssegers